ARCHITEKTURA STAROŻYTNEJ GRECJI

Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Materiałem budowlanym jest: drewno, cegła i kamień ciosowy.

Sztuka starożytnej Grecji dzieli się na trzy okresy:
  1. Okres archaiczny

  2. Okres klasyczny (helleński)

  3. Okres hellenistyczny

Porządki architektoniczne:
  1. Dorycki- VII w.p.n.e

  2. Joński- VI w p.n.e


  3. Koryncki- V w.p.n.e

Miasta:

Jońskie miasto w Azji Mniejszej -Priene jest charakterystycznym przykładem planowania miast w tym okresie. Układ krzyżowo- szachownicowy, w którym ulice przecinają się pod kątem prostym. Pola prostokątne zajmuje zabudowa mieszkalna. W skrzyżowaniu głównych ulic leży agora, czyli rynek otoczony z trzech stron kolumnowymi podcieniami, zwanymi stoa. Tu gromadzili się obywatele radząc, załatwiając interesy lub słuchając przemówień polityków i filozofów. Przy rynku lub w pobliżu wznosił się ratusz z salą obrad (buleuterion). Również w pobliżu centrum stawiano reprezentacyjną świątynię. Na skraju miasta- szkoła (gymnasjon) połączona ze stadionem, gdyż nauczanie młodzieży obejmowało nie tylko kształcenie umysłu lecz także ćwiczenia fizyczne.
A- zamek (akropolis), B- teatr, C- świątynia Ateny, D- rynek (agora), E- podcienie (stoa), F- gymnasion, G- stadion

Domy:

Domy mieszkalne Greków składały się z kilku niewielkich izb naokoło dziedzińca. Największa izba oikos,tj. dom poprzedzona często kolumnowym przedsionkiem, była pomieszczeniem odświętnym. Poniżej dom grecki w Priene:


Literatura:
  1. "Historia architektury dla wszystkich" Tadeusz Broniewski; Ossolineum 1980
  2. "Style w architekturze" Wilfried Koch, Świat Książki, Warszawa 1996
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ